Team

Het DIGI België management team

Ons team bestaat uit ervaren telecomprofessionals gecombineerd met de frisse blik en innovatie van ervaren professionals uit andere sectoren. Dit samenspel vormt de drijvende kracht achter onze visie, waarbij we streven naar vooruitgang, innovatie en het leveren van de beste telecomdiensten in ons land.

VALENTIN POPOVICIU
Executive director
mitch de geest
Executive director
JEROEN DEGADT
GENERAL MANAGER
emanuel popa
it/technical director
peter-jan pertry
infastructure director
elke de vilder
marketing director
Catherine De Dorlodot
legal/regulatory director
Bart verbrugghe
BUSINESS OPERATIONS director
ward van ooteghem
strategy director
Elise benedictus
FINANCE director
EMELY DEVOS
HR director
openstaande vacature
service director
openstaande vacature
COMMERCIAL director
het proces

Het Antenne Implementatieproces.

dekkingsplan

DEKKINGSPLAN

Het begin van het proces wordt gemarkeerd door de ontwikkeling van een dekkingsplan, dat de geografische gebieden beschrijft die het draadloze netwerk beoogt te bedienen. Dit plan houdt rekening met factoren zoals terrein, bevolkingsdichtheid en netwerkvereisten.

selectie van sites

STRATEGISCHE PLAATSSELECTIE

Komende uit het dekkingsplan en de specifieke antennesoorten die zullen worden gebruikt, worden strategische locaties op de kaart zorgvuldig gekozen. Deze locaties dienen als ideale punten voor antenneposities, genaamd een nominale punt, om optimale dekking en signaalsterkte te waarborgen.

identificatie van installatiegebouwen

IDENTIFICATIE VAN GEBOUWEN

Vervolgens verschuift de focus naar het identificeren van de precieze gebouwen waar de antennes zullen worden gemonteerd. Deze beslissing wordt beïnvloed door overwegingen zoals structurele integriteit, zichtbaarheid en toegankelijkheid.

planontwikkeling en sitebezoeken

PLANONTWIKKELING EN PLAATSBEZOEK

Gelijktijdig met het identificeren van installatielocaties worden uitgebreide plannen opgesteld,die radiofrequentie, gezondheid en veiligheid, en bouwaspecten omvatten. Deze planningsfase valt samen met bezoeken aan de locaties, waardoor een eerste beoordeling van praktische omstandigheden mogelijk is. Tegelijkertijd worden onderhandelingen gevoerd met verhuurders om benodigde huurovereenkomsten te verkrijgen.

naleven van industriereguleringen

NALEVING VAN INDUSTRIËLE REGELGEVING

Een kenmerk van dit proces is de correcte naleving van de industrie wetgeving. Elke taak, van planning tot uitvoering, wordt nauwgezet uitgevoerd in overeenstemming met geldende regelgeving en normen.

stralingsrisicoanalyse

RADIO RISICOANALYSE

Grondige evaluaties van radio risico's worden uitgevoerd, met name gericht op straling zorgen in regio's zoals Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Deze beoordeling informeert onze projectmanagers om eventuele potentiële risico's te beperken.

vergunningsafhankelijke constructie

VERGUNNINGS-AFHANKELIJKE CONSTRUCTIE

De daadwerkelijke constructie van antennes begint pas na ontvangst van de vereiste vergunningen van relevante autoriteiten. Dit zorgt voor wettelijke naleving gedurende de uitvoering.

grondige stabiliteitsstudies

GRONDIGE STABILITEITSSTUDIES

Elke locatie ondergaat strenge stabiliteitsstudies om ervoor te zorgen dat de antenneconstructies robuust en veilig zijn. Deze studies omvatten uitgebreide technische beoordelingen om de stabiliteit van de structuren onder verschillende omstandigheden vast te stellen.

dakbeschermingsmechanisme

DAKBEVEILIGING METHODE

Om schade aan de onderliggende daken te voorkomen, wordt een beschermingsmaatregel aangenomen. Een minimum 10 mm dikke neopreen laag wordt geïntroduceerd tussen het dak en de antenne constructie om mogelijke structurele stress te verminderen.

nadruk op gezondheid en veiligheid

BENADRUKKING VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Gedurende het hele proces wordt de nadruk gelegd op gezondheid en veiligheid. Deze focus is met name duidelijk tijdens de installatie en de daaropvolgende werking om het welzijn van het personeel en de omgeving te waarborgen.

omgang met apparatuur

OMGANG MET APPARATUUR

De benodigde apparatuur voor de installatie wordt zorgvuldig behandeld en op daken geplaatst met gespecialiseerde gereedschappen voor precisie en veiligheid. De constructie zelf zal worden uitgevoerd door ervaren telecomtechnici en zal worden gepland en uitgevoerd om de impact van de werkzaamheden zo veel mogelijk te minimaliseren.

site autonomie

SITE AUTONOMIE

Elke locatie is uitgerust met zijn eigen stroommeter en internet connectiviteit, wat de autonomie en operationele efficiëntie van het netwerk verbetert.