Deze website (met uitzondering van gekoppelde websites) wordt beheerd door ons, DIGI Communications Belgium NV. Deze privacyverklaring geeft onder andere aan welke informatie op deze website door ons wordt verzameld, hoe we deze informatie gebruiken en hoe de informatie wordt beschermd.

Inhoud

 1. Waarom verzamelt DIGI Communications Belgium NV gegevens?
 2. Aan wie kan DIGI Communications Belgium NV gegevens verstrekken?
 3. Welke andere informatie/gegevens worden verzameld?
 4. Is DIGI Communications Belgium NV verantwoordelijk voor andere websites?
 5. Hoe worden de gegevens beschermd?
 6. Welke rechten heeft u?
 7. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

1. Waarom verzamelt DIGI Communications Belgium NV informatie?

Op bepaalde delen van de website wordt u gevraagd om (persoonlijke) informatie te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. We kunnen deze informatie voor verschillende doeleinden gebruiken.

De informatie wordt gebruikt voor het doel zoals vermeld op de website. Bijvoorbeeld, om deel te kunnen nemen aan een promotie of om uw vragen te beantwoorden.

Als u ons toestemming heeft gegeven, kunnen we uw informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen via e-mail en/of SMS met nieuws over DIGI Communications Belgium NV-producten en -promoties.

We kunnen ook uw naam en adres gebruiken om u informatie over DIGI Communications Belgium NV en producten per post te sturen. Als we telefonisch contact met u willen opnemen, kunnen we uw telefoonnummer gebruiken (indien u dit aan ons heeft verstrekt).

Verder kunnen we de gegevens aanvullen met andere informatie die we al hebben of die we van derden ontvangen. We doen dit voor marketingdoeleinden en om onze producten en diensten beter af te stemmen op uw behoeften.

2. Aan wie kan DIGI Communications Belgium NV informatie verstrekken?

Het is mogelijk dat we derde partijen de opdracht geven om (persoonlijke) gegevens te verzamelen, verwerken en/of analyseren, die worden verstrekt op onze websites of anderszins. Het kan ook nodig zijn om uw informatie aan een derde partij te verstrekken zodat we een product of dienst kunnen leveren die u bij ons heeft besteld. Deze derde partijen mogen de gegevens alleen voor bovengenoemde doeleinden gebruiken. Elk ander gebruik is verboden.

Bovendien zal DIGI Communications Belgium NV uw informatie niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is of door een gerechtelijke uitspraak.

3. Welke andere informatie/gegevens worden verzameld?

Bepaalde informatie wordt verzameld met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server op de harde schijf van uw computer kan worden geplaatst. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Cookies kunnen worden gebruikt om bepaalde informatie te verzamelen tijdens uw bezoek aan de website, zoals de specifieke delen van de website die u bezoekt en de diensten die u op de website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze website en onze diensten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften.

Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U kunt uw browser instellen om cookies te weigeren. Dit kan echter van invloed zijn op uw gebruik van de website.

Informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, het type internetbrowser en het besturingssysteem dat u gebruikt, kan ook worden verzameld en gekoppeld aan uw gegevens.

4. Is DIGI Communications Belgium NV verantwoordelijk voor andere websites?

De website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of knop) naar andere sites die verband houden met een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet dat DIGI Communications Belgium NV verbonden is met deze andere sites of hun eigenaars. We zijn daarom niet verantwoordelijk voor de naleving van privacywetten door deze derden.

5. Hoe beschermt DIGI Communications Belgium NV de gegevens?

DIGI Communications Belgium NV neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoonlijke) gegevens te beschermen tegen verlies en elke vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om DIGI Communications Belgium NV te vragen welke (persoonlijke) informatie wordt verwerkt. DIGI Communications Belgium NV zal binnen acht weken op dit verzoek reageren (schriftelijk). DIGI Communications Belgium NV kan hiervoor een kleine vergoeding in rekening brengen. U kunt vervolgens DIGI Communications Belgium NV verzoeken om deze informatie aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen, of u kunt aangeven dat deze informatie niet voor direct marketingdoeleinden mag worden gebruikt.

6.1 Recht om te vergeten en te wijzigen

We verzamelen alleen de persoonlijke gegevens die we noodzakelijk achten om de doeleinden van de verwerking, zoals hierboven gedefinieerd, te bereiken, en we zorgen ervoor dat de gegevens up-to-date en correct zijn, als u wijzigingen aanbrengt.

In de volgende beperkte situaties kunt u DIGI Communications Belgium NV verzoeken om uw gegevens te verwijderen:

 • Als u uw toestemming voor de verwerking van de gegevens intrekt en er geen legitieme wettelijke basis meer is voor de verwerking. Dit kan het geval zijn als u uw e-mailadres of telefoonnummer heeft verstrekt en u niet wilt dat deze gegevens nog worden gebruikt;
 • Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de gegevensverwerking en er geen dwingende redenen zijn om de gegevens toch te blijven verwerken;
 • Als de gegevens onrechtmatig worden verwerkt;
 • Als de gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan de verplichting tot verwijdering die is opgenomen in Europese, nationale of Vlaamse wetgeving.
 • Als u wilt dat DIGI Communications Belgium NV bepaalde van uw gegevens wist, kunt u dit formulier gebruiken.

7. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

In de toekomst kan DIGI Communications Belgium NV besluiten om dit privacybeleid te wijzigen als we bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoonlijke) gegevens zullen verwerken en/of deze informatie aan derden zullen verstrekken die niet in deze privacyverklaring worden genoemd.